21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Suchej podejmuje wobec osób nadużywających alkohol działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami).

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zgłaszający powinien podać swoje personalia oraz podpisać wniosek, może jednak żądać pełnej ochrony swoich danych osobowych.

Na mocy art.41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na gminnych komisjach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.

Postępowanie powyższe dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.
Przesłanki do wdrożenia tego takiego postępowania określa art. 24 ustawy, wskazując osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

O zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego stanowi sąd rejonowy. 

Do zadań komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24,

b) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 i/lub poddania się leczeniu odwykowemu,

c) skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25),

d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (art 26 ust. 3),

e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3).

O ile osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję, ani też na badanie przez biegłego, do wniosku należy dołączyć informację o podjętych w tej sprawie czynnościach (ilość i terminy wezwań z informacją o niestawieniu się osoby wzywanej).

Procedura zmierzająca do wydania przez sąd postanowienia o zobowiązaniu do leczenia może być przerwana z chwilą podjęcia dobrowolnego leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego.

Po zarejestrowaniu wniosku osoba nadużywająca alkohol otrzyma wezwanie na komisję. Musi je odebrać i pokwitować odbiór osobiście.

Do pobrania:

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE.


TELEFON ZAUFANIA

Jeśli w rodzinie masz problem z osobą nadużywającą alkoholu, masz problem z samym sobą (uzależnienie),  doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, chciałbyś z kimś o tym porozmawiać, a nie wiesz do kogo  się zwrócić?     

Zadzwoń

         503-391-341                 

codziennie w godzinach od 7:30 do 19:00

Udzielamy wsparcia i porad indywidualnych.

Zapewniamy anonimowość.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA