21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Sesje Rady
ZAPROSZENIE NA OBRADY XXIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Nowa Sucha,  4 października  2017 r.

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji.
 4. Informacja  z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury  za I półrocze 2017 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;
  4. organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha;
  5. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  6. zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu;
  7. nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi.
 6. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

 

     Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016  poz. 446 ze zm.) - ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.

« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MAPA SERWISU
STATYSTYKA