28 listopada 2015. imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych związanych z tworzoną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 prowadzonych na obszarze działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”.  ...więcej
OBWIESZCZENIE
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020  ...więcej
CHROŃ WODOMIERZ PRZED MROZEM
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przypomina o należytym zabezpieczeniu urządzeń pomiarowych ( wodomierzy ) przed szkodliwymi działaniem czynników atmosferycznych  ...więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Nowa Sucha ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dębsk: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana składająca się z czterech działek o nr ewid. 56/2,56/3,57/2,57/3 o łącznej powierzchni 0,4200 ha   ...więcej
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI?
 
Od przyszłego roku nieco wzrosną opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Jest to wynikiem ponoszenia większych kosztów przy eksploatacji urządzeń służących do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomimo to wysokość tych opłat będzie i tak na bardzo niskim poziomie.   ...więcej
JAKIE PODATKI W PRZYSZŁYM ROKU?
 
Na XII Sesji Rady Gminy podjęte zostały uchwały dotyczące podatków i niektórych opłat lokalnych. Co ważne większość stawek podatkowych nie uległa zmianie, a niektóre z nich zostały obniżone.  ...więcej
KONTROLE PRAWIDŁOWOŚCI OPODATKOWANIA BUDYNKÓW
 
Wójt Gminy informuje, iż pracownicy urzędu przeprowadzają w terenie kontrole prawidłowości opodatkowania budynków, ponieważ zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną ma formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości  ...więcej
INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA SUCHA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Zapraszam do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.  ...więcej
ZAPROSZENIE NA OBRADY XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na obrady XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej..  ...więcej
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 
I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 roku. Już wtedy Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że jest to dla nich szansa, by zawalczyć o odzyskanie niepodległości. Dlaczego? Po raz pierwszy od ponad stu lat państwa zaborcze (Niemcy, Austro-Węgry oraz Rosja) były ze sobą skłócone. Rosja wraz z innymi krajami Ententy walczyła przeciwko państwom centralnym -Niemcom i Austro-Węgromi. Polacy widzieli w tej walce nadzieję na odzyskanie niepodległości.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 1882
Następne >>
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA